Återvinna bläckpatroner

Varje år säljs miljontals bläckpatroner och tonerkassetter till kunder i Sverige, men trots att svenskar generellt är mycket bra på att återvinna och källsortera är det bara ungefär 15 procent av alla dessa miljoner bläckpatroner som återvinns. Kanske beror det på att många helt enkelt inte vet vad de ska göra med patronerna när de är tomma.

Ett sätt att se till att bläckpatronerna kommer till någon nytta när de är förbrukade är att lämna in dem på någon av kommunens återvinningscentraler, som tar emot alla sorters patroner och kassetter. Många kommuner rekommenderar annars att man slänger tomma bläckpatroner bland sina vanliga sopor. I det fallet eldas patronerna upp, och används på det sättet till fjärrvärme eller energi.

Många försäljare av bläckpatroner har dock även ett återvinningssystem där man kan skicka tillbaka patronen, så att den fylls på med nytt bläck och säljs igen som ett miljövänligt alternativ. Om en bläckpatron kan användas flera gånger på detta sätt innan den eldas upp minskar dess miljöpåverkan betydligt.

Företag vars verksamhet är kontorsbaserad är ofta storförbrukare av bläckpatroner och tonerkassetter, varför ett sådant tänk kan vara särskilt viktigt – det kan företaget dessutom spara pengar på. Ett annat sätt att ta hand om sitt företags ekonomi är att sälja fakturor. Det kan man till exempel göra via företag som Capcito, som erbjuder fakturaköp. På så sätt kan företaget frigöra kapital, som det till exempel kan köpa bläckpatroner för.